Aktivátory a primery

  • Urychlují vytvrzování produktů na zajišťování závitů, těsnicích výrobků a vteřinových lepidel Loctite.
  • Doporučují se také pro aplikace při nízkých teplotách (pod 5 °C) a tam, kde je potřeba vyplnit větší spáru.