MS polymery

  • Spoje odolné vůči rázům a vibracím.
  • Trvale pružná spojení různých materiálů.
  • Spoje s velkými spárami nebo vystavené vysokým teplotám.