Plošné těsnění

  • Netěsnost přírub stažených šrouby.
  • Styková koroze nebo únava materiálu šroubů.
  • Uvolňování šroubů při sedání těsnění.
  • Zamezení vzájemnému pohybu přírub.